elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: achternok

achternok , achternok , de , nok aan achterkant van een wagen De aachterrepe gaot um de aachternokke (Die), zie ook bij nok
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal