elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: achteruitdrukken

achteruitdrukken , achteroetdrukken , zwak werkwoord, overgankelijk , 1. achteruitdrukken Help even die waogen aachteroetdrukken (Wtv) 2. niet mee laten tellen Hij was nich in tel, hij weur altied achteroet drukt (Bov), zie ook achteroetzetten
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal