elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: achtstehalf

achtstehalf , achtsthalf , achtstehalf, achtshalf, aachtehalf , (Zuidoost-Drents veengebied). Ook achtstehalf, (Zuidoost-Drents zandgebied) achtshalf, (Zuidwest-Drenthe, zuid) aachtehalf, (Kop van Drenthe) = zeven en een half
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal