elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Adam

Adam , Adam , persoonsnaam. – Adam en Eva, volksnaam voor de monnikskap, Aconitum napellus. Ook voor: Dicentra spectabilis. – Evenzo in Friesl.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
Adam , Aodåm , Adam
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
Adam , Daam , Adam.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
Adam , Adam , Aodam , Adams, Adammen , Ook Aodam (Kop van Drenthe, Veenkoloniën) = 1. Adam Het komp van Adams èende het is verre femilie (Sle), ook Hij zegt daw nog femilie bint, maar ik geleuve van Adams wege (Ruw) 2. ronde rug, bochel (Kop van Drenthe) As e zo deurgeit en dag en naacht zwaor waarkt, dan krig e nog wel Aodam op rug (Vri) 3. in Adam en Eva (blauwe) monnikskap, Aconitum (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied), Adam-en-Eva-bloem gevlekte orchis, Orchis maculata (he:Oost-Drenthe) *Adam, ie zult waarken. Ja vae, ik zal, maar liever niet (Wsv), ...Ja Eva, ik zal, mor lever neet dan al (Wap); Adam, gij zult adammen hard werken (Die); Adam sloeg Eva met de broodbule veur het lief / Bliksem en donder, wat vluukte dat wief (Eri)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
Adam , Addàm , Adam.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
adam , Aadam , eigennaam , de oudtestamentaire figuur Adam; Mandos - Brabantse spreekwoorden (2003) - Witte wè Aadam dòcht, toen ie vur et irst zaat te poepe? (Hij dacht dat hij een staart kreeg) Reactie als iemand zegt - 'ik dacht ...'; WBD III.1.4:345 'adammen' = zwoegen
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal