elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ademen

ademen , [adem halen] , aosemen , (zwak werkwoord) , ademen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
ademen , aoseme , aome , aosem, aosems, aosemp, aosemde, geaosemp , ademen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
ademen , ójjeme , ademen.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
ademen , aseme , werkwoord , Ademen. Vgl. Fries azemje.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
ademen , aome , haome , aomde, haet geaomp/haomde, haet gehaomp , ademen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
ademen , òjjeme , ademen.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
ademen , aodemen , aosemen, aomen , Ook aosemen (Zuidwest-Drenthe), aomen (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied) = 1. ademen Zo lange as hij aodemt, zit er lèven in (Flu), Hij aodemde deip (Bov), Hie aomt niet meer (Exl) 2. op iets ademen Mien breurtien aosemt tegen het glas dat dikke bevreuren is; hij wil een gattien hebben om naor boeten te kieken (Smi), Tegen een laampeglas aomen (Geb)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
ademen , aosemm , ademen. Aj op de roetn aosemp, dan kuj der op schrievm met de vinger.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
ademen , aosemen , aodemen , werkwoord , en var.; asemen, ademen, ademhalen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
ademen , aoseme , werkwoord , aosemde, geaosemp , ademen , VB: Es te boéten aosem bis môs te laansem en deep aoseme, dat ês 't bêste. Zw: (spottend) 'r Hèt vergëte te aoseme: hij is gestorven
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
ademen , aosemen , (werkwoord) , aosemen, e-aosemd , ademen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
ademen , aome , aomtj, aomdje, geaomdj , ademhalen, zie ook aomhoeale
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
ademen , aome , werkwoord , aomtj, aomdje, geaomdj , ademhalen
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
ademen , aome , werkwoord , ademen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
ademen , òsseme , zwak werkwoord , òsseme - òssemde - geòssemd , ademen; R. J. 'daor ossemt m'n ziel dan deurheen'; WBD III. 1. 2:233 'zwaar ademhalen', 'moeilijk esetnen' = hijgen; WBD III. 1. 1:182 'asemen' = ademen; A.A. Weijnen; Onderzoek dialectgrenzen in Noord-Brabant (1937) - Blijkens krt. 44 ligt T op de grens v. d. gebieden met s resp. j . Goem. ADEMEN, ASEMEN – wkw. Daar hebben ze niet meer over geasemd = over gezwegen. Antw. ASEMEN - ademen
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
ademen , aojeme , òjeme , zwak werkwoord , aojeme - aojemde - geaojemd , ademen; We dörfden hòst nie te aojeme .Van Rijen (1998): 'Ge kost um nie heure aojeme - Je kon hem niet horen ademen.'; Van Rijen (1998): 'K-kos hòst niemir aojeme want k-krêeg gin òssem mir.'; - aojeme - aojemde - geaojemd; Dialectenquête 1887 Willems – geen vocaalkrimping, dus niet de vorm 'òjeme'; WBD III.1.2:233 'zwaar ademhalen','moeilijk asemen' = hijgen; WBD III.1.1:182 'ademen' = ademen; WBJ III.2.2:54 'zwaar ademen' = reutelen; A.A. Weijnen; Onderzoek dialectgrenzen in Noord-Brabant (1937): Blijkens krt. 44 ligt T. op de grens van het j/s-gebied.; Ge kóst em heure òjeme. Dialectenquête Willems (1887) - geen vocaalkrimping; A.A. Weijnen; Onderzoek dialectgrenzen in Noord-Brabant (1937) - Blijkens krt. 44 ligt T. op de grens van gebieden met j resp. s. A.P. de Bont, Dialekt van Kempenland (1958-2005) - znw. m. adem: 'ene kooien ooiem hebbe'
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
ademen , aome , aomde – geaomp , ademen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal