elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ademtocht

ademtocht , aodemtocht , de , aodemtochten , ademtocht, adem Hij hef de leste aodemtocht uutblaozen (Geb) of Dat hef zien leste aodemtocht west gezegd bij het sterven (Oos), Ik blief hier wonen tot mien leste aodemtocht (And), Hij knopte de halsdoek zo stief om de nekke, dat het hom de aomtocht benam (wb), In ien aodemtocht deurdoen in één keer (Zwe), zie ook aomscheppen, Hij hadde haoste gien aomtocht meer het ging niet goed met hem (Hav), ook van iemands bedrijf (Koe), Het leven is een aodemtocht, zo gauw giet het veurbij (Zdw), Hij kan in één aomtocht lachen en rèren (Hijk), zie ook bij aodem
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal