elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aderlaten

aderlaten , aderslaon , aderlaten.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
aderlaten , aoderlaoten , aderlaoten , onbepaald werkwoord , aderlaten Dat peerd har de maondagzeeikte. Dou hebt ze een vlim pakt, het peerd even aoderlaoten en het deer was zo weer klaor (Eex), As ie het pèerd niet drachtig kunt kriegen, moet ie hum even aoderlaoten (Man), Aoderlaoten was vroouger deur middel van blooudzoegers (Nor), De barbier hef hum aoder elaoten (Hgv), zie ook aoderslaon; aderlaoten , sterk werkwoord, overgankelijk, (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe) = aderlaten, z. ook laoten II
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal