elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: advocaat

advocaat , avekaat , Advocaat of Voorspraak.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
advocaat , affekaot , advocaat, Gron. afkoat.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
advocaat , afkoat , affekoat, avvekoat , advocaat. Drentsch affekaot.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
advocaat , affĕkaot , advocaat.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
advocaat , avvecaot , advocaat.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
advocaat , avvekaot , mannelijk , advocaat
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
advocaat , avvekaat , affekaat , zelfstandig naamwoord de , Advocaat. Zegswijze ’n avvekaat van de stoel prate, praten als Brugman.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
advocaat , affekaat , mannelijk , affekaate , advocaat. Twee affekaate biete zich neit: advocaten doen zich onderling geen concurrentie aan.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
advocaat , atfekaat , mannelijk , atfekaetje , cognac met eieren, zie ook: affekaat.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
advocaat , affekoat , advocaat (drank).
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
advocaat , affekoat , advocaat (pleitbezorger).
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
advocaat , advekaot , affekaot, avvekaot, adverkaot, advokaot, avokaot , advekaoten , Ook affekaot of avvekaot (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe), adverkaot (N:Zuidwest-Drenthed), advokaot, avokaot (Zuidwest-Drenthe, zuid) = advokaat Hij kan praoten as een advekaot (Noo), ...prèken as een advekaot (Flu), Hie hef een woord as een advekaot (Oos), Hie kan reneren as een aole avvekaot (N:Sle) *Weej het verschil wel tussen een krulewagen en een avvekaot? Een krulewagen muj smeren um um te laoten zwiegen en een avekaot muj smeren um um te laoten praoten (Hol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
advocaat , advekaot , de , Voor var., z. advekaot I. Vaak verkl. = soort drank, advokaat De vrouwlu lèpelt advekaot (Bro), Affekaot is een vrouwenzeupien (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
advocaat , advokoot , advocaat.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
advocaat , affekaot , advocaat. Dan neem ik wel een affekötien ‘dan neem ik wel een advocaatje’
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
advocaat , advekaot , advocaat. As ’n advekaot mâr goed praotn kan, dan hef hie al veule ewunnn.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
advocaat , affekaot , advokaat (drank).
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
advocaat , advekaot , advocaat , Van ‘ne stéijfkop én ne zot, vult d’n advekaot zunne pot. Van een stijfkop en een idioot, vult de advocaat zijn beurs. De beste klanten van een advocaat zijn stijfkoppen en dwazen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
advocaat , advekaot , abbekaot , zelfstandig naamwoord , en var. de; advokaat
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
advocaat , affekaot , zelfstandig naamwoord , affekaotjie , advocaat (sterke drank) Affekaot wier ôk wel wipkul of kippebiest genoemd Advocaat werd ook wel wipkul of kippenbiest genoemd
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
advocaat , avvekaot , affekaot , zelfstandig naamwoord , avvekaotjie , advokaat, jurist Je mag wel avvekaot weeze om d’r uit te komme Je mag wel advokaat zijn om dit op te lossen Ook affekaot
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
advocaat , affekaot , zelfstandig naamwoord mannelijk , affekaot, affekëutsjee , affekëutsje , advocaat , VB: 'r Ês érg gruutsj, z'nne zoën ês affekaot aon de réchbaank ié Mesjtreech. Zw: 1. 'nne Sjlömmen affekaot: een dom persoon 2. De gebiers wie 'nnen affekaot dè gek ês: je doet alsof je neus bloedt. 3. 'r Kênt kalle wie 'nnen affekaot: hij kan praten als Brugman.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
advocaat , avvekoot , advekoot , advocaat
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
advocaat , affekaot , advocaat.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
advocaat , advekaot , affekaot , (zelfstandig naamwoord) , advekötien , eierlikeur. Doe mi’j maer een affekötien.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
advocaat , advekaot , affekaot , (zelfstandig naamwoord) , advekötien , advocaat, rechtsgeleerde.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
advocaat , avvekôt , advocaat , Ás nen avvekôt de hél in gòn. Als een advocaat de hel in gaan. Een advocaat heeft een niet zo goede reputatie.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
advocaat , advekaot , (mannelijk) , advekaote , advekäötje , 1. advocaat 2. alcoholhoudende drank met eieren
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
advocaat , advekaot , avvekaot , zelfstandig naamwoord, mannelijk , advekaote/avvekaote , advekäötje/avvekäötje , (eerste vorm) advocaat, eigeel drankje, (tweede vorm) advocaat
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
advocaat , avvekaot , zelfstandig naamwoord , "advocaat (beroep); ook de drank maar in dat geval meestal in de verkleinde vorm zie avvekòtje; – Regressieve assimilatie: d > v; Kees & Bart (krantenrubriek 1922-193?): avvekaot; ...dè valt dur ginneneene avekaot weg te redeneeren. (Kubke Kladder; ps. v. Pierre van Beek; NTC; Uit ‘'t klokhuis van Brabant 3; 23-10-1929); Cees Robben – Die schiet er in as unne avvekaot in de hel [iets gaat heel makkelijk] (19640529)[advocaten komen uiterst gemakkelijk in de hel]; Van Beek - De timmerman zei: ""Die spijker schiet in de plank als 'n advokaat in de hel"". (Nwe. Tilb. Courant; Dialect en spreekwijzen; 10 januari 1959); Noord en Zuid, jrg. 2, 1879, p.312 – AVVEKAAT. znw. m. I redeneert as 'n avvekaat in een kakstoel. Zijne redeneeringen beteekenen niet veel .Noord en Zuid, jrg. 10, 1887, p. 11 – ‘Diverse Meijerrijse woorden’ - Zoo spreken de Meierijers en schrijven ook van (...) avverkaat...; A.P. de Bont, Dialect v. Kempenland (1958): zelfstandig naamwoord m. 'avvekoo't', advokaat; Leo Goemans - Leuvens taaleigen (1936) – ADVOCAAT - aveku:t zelfstandig naamwoord m. - de gekende likeur; dimin. 'aveköke'; J. Cornelissen & J.B. Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch dialect (1899): A(D)VOCAAT zelfstandig naamwoord m. Fr. avocat; fig. iemand die goed ter taal is: 't Is 'nen avocaat (hij kan goed spreken). Verg. klappen gelijk 'nen avocaat. Ook: AVEKAAT (korte a in eerste lettergreep)"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
advocaat , advekaot , advekaote , advocaat
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.
advocaat , advekäötje , advocaat (likeur)
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal