elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: advocatenzaakje

advocatenzaakje , advekaotenzaakien , advekaotenzaakies , een kwestie, waarvoor een advokaat nodig is Door komp ze nich oet, dat zal wal een advokaotenzaakien worden (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal