elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afjoelen

afjoelen , ofjeulen , zwak werkwoord, overgankelijk , (Zuidoost-Drents zandgebied) = door hard roepen bereiken Aj wied vort an het warken waren, kuj het niet ofjeulen! (Pdh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
afjoelen , ofjoelen , werkwoord , veel joelen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal