elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afnemer

afnemer , ofnemer , de , ofnemers , (Zuidwest-Drenthe, zuid) = persoon, die bij het persen de plankjes met turf van de band pakt en op het veld legt, z. ook oflegger, ofpakker
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
afnemer , ofnemer , zelfstandig naamwoord , de; afnemer: koper
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal