elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afpiegelen

afpiegelen , [vermoeien, afmatten] , afpiegeln , ofpiegeln  , vermoeien, afmatten, uitputten, NBrab. af- of uitpegelen.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
afpiegelen , ofpiegeln , ofpeigeln , zwak werkwoord, overgankelijk , (Veenkoloniën, Zuidoost-Drents zandgebied, wp). Ook ofpeigeln (Zuidoost-Drents veengebied, Veenkoloniën) = afmatten Een gehuurd peerd wordt meer ofpiegeld as joen eigen (Ros), (wederk.) Ol Jans het zuk der bie ofpeigeld (Vtm)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
afpiegelen , ofpiegelen , werkwoord , vermoeien, afmatten
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal