elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afreageerder

afreageerder , ofreageerder , de , ofreageerders , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe) = zowel gebruikt voor een koe, die reageert op tbc-prik als voor een koe die niet reageert Die man, die kof de ofreageerders op (Sle), Det dier koop ik niet, dat is een ofreageerder (Rui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal