elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afrijfsel

afrijfsel , ofriefsel , het , (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) = opharksel Dat ofriefsel mot nog bij het voor op (Anl), Heui wat van het voor ofkwam, was ofriefsel d.i. plukken hooi die van de zijkanten van het voer werden afgeharkt (Eke), Het ofriefsel weur bij mekaar bunden en dan muken ze der schothokkies van betreft restanten van het roggemaaien (Oos), z. ook ofharksel
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal