elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afrikken

afrikken , afrikken , het land met latten en palen omheinen tegen het vee. Zie rik.
Bron: Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijselsch’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836, Deventer: J. de Lange.
afrikken , òfrikken , (zwak werkwoord) , omheinen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
afrikken , òfrikken , Door rikkingen afsluiten.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
afrikken , [ergens een hek(werk) omzetten] , ofrikkĕn , een hek ergens omzetten.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
afrikken , òfrikken , Door rikkingen afsluiten.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
afrikken , ofrikken , afrasteren.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
afrikken , ofrikken , rikken of, of erikt (erikkend) , afrasteren.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
afrikken , ofrikken , zwak werkwoord, overgankelijk , (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe) = afrasteren Ik zal dat stukkien gröslaand wat beter ofrikken mutten, want de biesten waren der al weer uut (Coe), z. ook ofvreen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
afrikken , ofrikn , omheinen, afrasteren.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
afrikken , ofrikken , (werkwoord) , rikken of, of-erikt , omheinen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
afrikken , ofrikken , ofrinken, afrikken , zie richelen.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal