elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afschinnen

afschinnen , [afschilferen, loslaten van de schin] , afschinnen , ofschinnen , afschilferen, loslaten van de schin.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
afschinnen , ofschinnen , (dva) = afschilferen, z. ook ofschilfern
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal