elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afstellen

afstellen , afstellen , voor afzetten. Als men wil te kennen geven, dat iemand van zijn post is afgezet, dan zegt men somtijds dat hij af gesteld is. Meer hoort men dit in de
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
afstellen , [uitstellen] , òfstellen , (zwak werkwoord) , [weinig gebruikelijk] uitstellen.
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
afstellen , afstellen , òfstellen , (zwak werkwoord) , uitstellen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
afstellen , ofstellen , van zich zetten; ie mōssen moar zijn of ie dat nijt wat van joe ofstellen kōnnen = gij moet uw best doen om (bv. die akelige gedachte) van u te zetten.
in de zegswijs: oetstellen is ofstellen = oetstel is ofstel. Vooral hoort men het bij hartelijk gemeende uitnoodigingen tot een bezoek, en zooveel als: gij moet er maar spoedig werk van maken, stelt gij het uit dan vrees ik dat het veel te lang duurt. (v. Dale: uitstel is geen afstel = wat uitgesteld is, is daarom nog niet verloren. Hooft: afstel = afschaffing, schorsing.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
afstellen , ofstellen , zwak werkwoord, overgankelijk , instellen Je kunt er de klok op ofstellen (Pei), Het maalsel was wat groffer, ze hadden de meul niet zo fien ofsteld (Wed)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
afstellen , ofstelln , niet uitvoeren. Wie muttn dât bezuuk mâr ofstelln. Van uutstelln kump mâklek ofstelln.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
afstellen , ofstellen , werkwoord , 1. afstellen 2. afschaffen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal