elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afwachting

afwachting , ofwachting , in in afwachting wachtend Hij is in ofwachting of ze koomt of niet (Pes), In ofwachting op naoder bericht (Ros), Wij bint in ofwachting van de dingen, die koomt (Wsv), ...in ofwaachting op de uutslag (Dwi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal