elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afweller

afweller , ofweller , de , ofwellers , (Coe) = persoon die het koren uitneemt en tot nog ongebonden schoven maakt, z. ook weller
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
afweller , ofweller , zelfstandig naamwoord , de; degene die na de maaier komt, het koren tot bundels pakt en neerlegt
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal