elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afzetstee

afzetstee , ofzetstee , de , (Zuidwest-Drenthe, zuid) = aparte plaats De ofzetter stiet op de ofzetstee dit vanwege besmettingsgevaar (Noo)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal