elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: alarmmaker

alarmmaker , alarmmaker , de , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid) = iemand die veel kabaal maakt Wat is dat een alarmmaker! (Noo)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
alarmmaker , alaarmmaeker , zelfstandig naamwoord , de; iemand die veel ongewenst lawaai produceert
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal