elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: albast

albast , albaster , albast. Volgens ’t Gr. Wbk. verouderd, ofschoon dichters het nog somwijlen gebruiken. – Ook = een knikker van marmer.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
albast , albaster , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , zie alikas.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
albast , allebastert , allebastet, kallebastet, kallebastert , (mannelijk) , Knikker van albast. (Zie over de soorten van knikkers te Deventer mijn feuilleton in de Dev. Cour. van 20 Juli 1894.)
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
albast , alebas , alikas, bassie, soorten van knikkers.
Bron: Beets, A. (1954), ‘Leidse woorden en uitdrukkingen’, in: Bicker Caarten, A. (red.), Leids Volksleven, Leiden: Sijthoff
albast , albaster , kallebaster , de , albasters, kallebasters , (Midden-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied, Kop van Drenthe) = grote knikker Een albaster is een dikke knikker in verschillende kleuren (Wtv); kallebaster (Midden-Drenthe) = soort knikker, ook als bn. Een kallebaster(n) knikker was een emailachtige knikker (Rol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
albast , rabaster , de , rabasters , (Midden-Drenthe, wb) = knikker Een rabaster was een haarde leimen knikker (Gie)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
albast , kallebas , zelfstandig naamwoord , kallebasse , kallebassie , [O] roodgeaderde wit marmeren knikker (verbastering van albast)
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
albast , albaster , allebaster , (zelfstandig naamwoord) , witte knikker met gekleurde strepen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal