elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aleer

aleer , alleer , weleer, in vroegeren tijd. (Staat voor: aleer, bij v. Dale bijwoord in: voor en aleer = alvorens.) alleer joaren = vóór vele jaren, lang geleden.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aleer , alleer , aleer , vroeger of voorheen, letterlijk = weleer; de samenstelling aleerjoaren beteekent: in vroegere jaren, en is eigenlijk pleonastisch, in ’t Nederlandsch nog overgebleven in: vóór en aleer.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
aleer , aleer , alèèr , Ook alèer (Zuidwest Drenthe, noord) = 1. vroeger Aleer deden wij dat zo (Dal), In aleer jaoren hadden ze aaid van die grote wasschuppen (Sti), Aleer lèupen de mensen kilomèters naor de jaormarkten (Flu), Aleer luip er een voutpad aachter de hoven langes (Row) 2. voordat (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) Aleer daj naor het laand gaot, moej nog even naor de winkel (Dwi), Aleer de koppies op taofel kwamen, höldt ze der nog effen de schötteldoek aover (Hgv) 3. in veur en aleer a. voordat (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) Veur en aleer aj vortgaot, moej nog de hoender voren (Bor) b. vroeger (Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe) Non giet alles even makkelk; veur en aleer was dat hiel aans (Zdw) *Vrogger en aleer / Doe scheuten ze met het geweer / En non / Doet ze met het kanon (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aleer , aleer , voegwoord , voordat
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aleer , aleer , bijwoord , vroeger, in voorbije tijden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aleer , alieër , voegwoord , aleer, voordat
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal