elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: allemensen

allemensen , allemèenschen , allermensen, allemeinse , tussenwerpsel , potverdrie Allemèensen nog is toe! (Bal), Allemensen wat regent het haard (Eco); allermensen (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook allemeinse (Zuidwest-Drenthe, zuid) = hoe is het mogelijk! Allermensen, wat een gek idee! (Exl), Allermeinse, wat is het toch wat! (Stu)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
allemensen , allemeensken , allemeenskens , tussenwerpsel , uitroep van verbazing
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal