elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: allerbenauwdst

allerbenauwdst , alderbenaust , (allerbenauwdst) = verschrikkelijk, vreeselijk. Zie onder art. hougen, als ook; alder.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
allerbenauwdst , allerbenauwdst , bijwoord, tussenwerpsel , enorm Allerbenauwdst, wat zag het er uut nao die donderbeuie (Smi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
allerbenauwdst , alderbenauwdst , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1. het meest met ademgebrek 2. in zeer hoge mate
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal