elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: allerbest

allerbest , allerbest , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , allerbest Hij was de alderbeste scheuvelloper, dei wie ooit had hebt (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
allerbest , alderbest , bijvoeglijk naamwoord , allerbest
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
allerbest , [in de hoogste mate goed] , alderbeste , (bijvoeglijk naamwoord) , allerbest(e).
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal