elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: allerijselijkst

allerijselijkst , alderieselkst , sterker dan: ieselk; zie aldaar.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
allerijselijkst , alleriezelijkst , bijwoord , heel griezelig, erbarmelijk Hij schrouwde alleriezelijkst (Eex)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
allerijselijkst , alderheiselikst , allerieselikst , bijwoord, bijvoeglijk naamwoord , 1. zeer slecht 2. zeer intensief 3. in zeer hoge mate
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal