elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: allernaarst

allernaarst , aldernoarst , versterking tot den hoogsten graad; aldernoarste geern; - mooi, - duur, enz.; ’t begroot mie aldernoarst van heur. Inzonderheid in de Ommelanden is dit woord in zwang.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
allernaarst , aldernoarst , heel erg
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
allernaarst , aldernaarst , bijvoeglijk naamwoord en bijwoord , Allernaarst, allerakeligst, heel erg. | ’t Is aldernaarst koud.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
allernaarst , allernaorst , allenaorst, aldernaost, allernaerst, allernaerigst , Ook allenaorst (Midden-Drenthe, Kop van Drenthe), aldernaost (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe), allernaerst (Zuidwest Drenthe, noord), allernaerigst (Zuidwest Drenthe, noord). Ook wel zonder r uitgesproken = 1. enorm, zeer Ik heb het aldernaorst drok (Bui), Aldernaorst, wat gong hij te waarke verschrikkelijk, wat ging hij tekeer (Dwi), Hij weert hom allernaorst (Row), Ik vin dat toch zo’n allernaorst maal wicht (Nor), Hij kan allernaerigst eten (Dwi) 2. slecht, beroerd (Zuidwest Drenthe, noord, Zuidoost-Drents zandgebied, Kop van Drenthe) Het is allernaerst met het weer, altied regen en wiend (Smi), Jan is der allernaost aan toe (Exl) 3. naar, vervelend, akelig (Kop van Drenthe, Veenkoloniën) Wat is dat een allernaorst kind (Eco), Dat was een allernaorste deugniet (Rod), Ik heb allernaorste koeszeerte (Een), zie ook allernoodst
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
allernaarst , alderneerst , aldernaerst , bijwoord , allervreselijkst
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal