elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: allo

allo , allo! , tusschenwerpsel ter opwekking, zooveel als: vooruit maar! Vgl. den jachtroep: hallo! en het Fransche allons, en: allez.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
allo , allo! , vooruit, schiet op.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
allo , allo , bijwoord , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe) = uitroep ter aansporing Allo, schiet ies op (Sle), zie ook alla
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal