elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: alpinomuts

alpinomuts , alpinomus , alpenmus , Ook alpenmus (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid) = alpinomuts Alpenmussen waren ronde mussen mit een klein startie in het midden der op (Pes), Hij har zien alpinomusse altied op, ik geleuf dat e hum op berre nog ophul (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
alpinomuts , alpinemusse , zelfstandig naamwoord , en var. de; alpinomuts
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
alpinomuts , alpinomötske , zelfstandig naamwoord onzijdig , alpinomötskes , - , alpinomutsje
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal