elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: alschoon

alschoon , alschoon , ofschoon, hoewel.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
alschoon , alschoon* , (bl. 496), ook bij v. Dale.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
alschoon , alschoon , voegwoord , (Zuid-Drenthe, Kop van Drenthe, wb) = ofschoon Alschoon dat ofschoon (wb), Alschoon hij mit heur gunk, leup hij ook nog aachter aandere maegies an (Dwi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal