elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: alsjeblieft

alsjeblieft , as joe blijft! , (als ’t u belieft) = zoo als gij zegt, of het! waar is ’t! enz., en bevat eene geheele toestemming. Oostfriesch as et di bleeft.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
alsjeblieft , astebleef , als het u belieft.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
alsjeblieft , asjeblief , asteblief, astoeblief, astjeblief, asjeblieft , Ook asteblief (Midden-Drenthe, Kop van Drenthe, Zuidwest-Drenthe), astoeblief (bh), astjeblief, asjeblieft (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe) = asjeblieft, en of! Blief asjeblieft oet mien buurt (Bor), Asteblief, hier hej het (Dwi), Asjeblieft, zo’n mooi stukkie wark heb ik nog nooit zien (Odo), Asjeblief geen spek weer (Ros), Gaot asteblieft uut de wege (Hgv), Hej het er goed had? Asjeblief! nou en of (N:Sle), Asjeblief, zuk lopen heb ik nog nooit zien (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
alsjeblieft , asjeblief , asjeblieft, asjebluuf , tussenwerpsel , 1. uitroep van verwondering 2. heel graag 3. gezegd ter uitdrukking van beleefheid bij het geven 4. gezegd ter uitdrukking van het beleefd aanvaarden van wat aangeboden wordt
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
alsjeblieft , asjeblief , asjeblieft, asjebluuf , bijwoord , 1. gezegd ter versterking van een verzoek 2. beslist, in verb.
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
alsjeblieft , assieblief , tussenwerpsel , alsjeblieft
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
alsjeblieft , asteblieft , asteblief , (bijwoord, tussenwerpsel) , alsjeblieft, alstublieft. Zie ook: astoeblieft.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
alsjeblieft , asteblaef , astebleef, asjebleef , tussenwerpsel , alsjeblief(t), niet te geloven!
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
alsjeblieft , asteblief , tussenwerpsel , als 't u belieft; Cees Robben: en ons persvlêes asteblief; Leo Goemans - Leuvens taaleigen (1936) – ASJEBLIEFT - astebli:ft met of zonder t.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
alsjeblieft , ásteblif , alsjeblieft
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal