elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ampies

ampies , ampies , tussenwerpsel , (Zuidwest-Drenthe, zuid) = vrije situatie bij een spel Vrogger op schoele zeiden ze 'ampies' as ze èven niet meer mitdeden mit vangertie aover het schoelplein van het ene hekke naor het aandere. As ze dan an het hekke stunden waren ze vrij, maor daor mug ie niet blieven staon (Hol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal