elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Amsterdam

Amsterdam , Amsterdam , plaatsnaam , Amsterdam, in o.a. Wat is die koffie hiet! Dan moej net doen as in Amsterdam! Wat doet ze daor dan? Poezen! (Sle), zie ook Stienwiek, Za’k oe,...je Amsterdam ies laoten zeen, ...wiezen? een spelletje, waarbij men het kind optilt met beide handen tegen het hoofd van het kind (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid), zie ook Keulen, Stienwiek, gaans
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal