elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: anderdagen

anderdagen , aanderdagen , bijwoord , (N, Zuidoost-Drents veengebied) = vroeger Aanderdagen kwam dat vaker veur (N) *Anderdagen, toen de kreien nog deur de ribben scheten (Eri)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal