elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Antoniusgilde

Antoniusgilde , Antoniegilde , het , (Dwi) = gilde genoemd naar de H. Antonius H. döt elk jaor een gifte aan het Anthoniegilde
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal