elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: appelflap

appelflap , appelflap , m , appelflappe , appelflepke , appelflap(je).
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
appelflap , appelflap , de , appelflap Ze kregen appelflappen bij de koffie (Klv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal