elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: apport

apport , apport , tussenwerpsel , apport, breng hier! Zoek apport! commando voor een hond (Vmu), Ik haar een eend schoten en dei vuil in de wiek. Ik zeg tegen de hond ‘apport Bello’, en hij huil hom der best oet (Pei)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
apport , appot , pot , tussenwerpsel , breng hier, apport (tegen een hond)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal