elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aprilmaand

aprilmaand , aprilmaond , prilmaond , de , aprilmaand Het gebeurde in (de) aprilmaond (Bor), Het gebeurde prilmaond (Row); prilmaond (Zuidoost-Drents veengebied, Noord-Drenthe) = april Het was tou, dunkt mij, prilmaond (Vri)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal