elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: armenbestuur

armenbestuur , armbestuur , armenbestuur , (veroud.) = instelling ter ondersteuning van de armen De jaken zatten in het armbestuur (Sle), Het armbestuur is opheven (Ker), Het armbestuur is het bestuur van het armhuus (Dwij)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal