elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: armenblok

armenblok , armblok , armenblok , Ook armenblok= offerblok ten bate van de armen Het armblok stund achter in de karke (Ker)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal