elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: armenzorg

armenzorg , armenzörg , de , armenzorg De armenzörg was in de handen van de jaken (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
armenzorg , [armenzorg] , ermezörg , (vrouwelijk) , armenzorg, bedeling
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal