elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: armpaal

armpaal , [object in het middenpad van de kerk] , armpaal , zie: offerpad.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
armpaal , armpaol , de , (Zuidoost-Drents zandgebied, wb) = offerblok
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal