elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: artikel

artikel , artiekels , (= artikelen), in: ’t bie artiekels hebben = bie stoeken = bie numen, zooveel als: nukkig, grillig, luimig van aard zijn en daaraan toegeven. Ook = zich nu en dan aan eene verkeerdheid overgeven.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
artikel , artikel , het , artikels, artikeln , 1. artikel Het stund in artikel 3 (Hol), Hij is artikel 31 lid van de geref. kerk. vrijgemaakt (Zui), Een artikel in een kraante (Dwi) 2. handelswaar Die artikeln zint niet mèer te koop (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal