elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: asjemenikkie

asjemenikkie , assemenikkie , tussenwerpsel , (Zuidoost-Drents zandgebied) = waarachtig, potverdrie Zie gooiden mij assemenikkie met een stien an de kop langs, ik heurde hum soezen (Erm)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal