elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: attent

attent , attent , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , (Kop van Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied) = 1. opmerkzaam Hai muik mij der attent op dat... (Zui) 2. voorkomend, hoffelijk Wat een attente jonge, dat hie de deur veur mij lösdeed (Emm)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
attent , attént , bijvoeglijk naamwoord , attent , VB: Érg attént dat 'r mich mêt m'nne verjëurdäog e blömke hèt gesjik.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal