elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: avondkoggel

avondkoggel , aovendkoggel , de , aovendkoggels , (wb:Kop van Drenthe) = de laatste tik die de kinderen, die net uit school komen, elkaar (proberen te) geven, z. ook lèesttik, aovendtik
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal