elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: avondmaal

avondmaal , eivendmeil , zelfstandig naamwoord ’t , Hoeveelheid melk die een koe, schaap of geit in de vroege avond geeft.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
avondmaal , aovendmaol , het , 1. avondmaaltijd 2. het heilig avondmaal (prot.) Zie gungen an het aovendmaol (And), Der wuur aovendmaol holden (Sle), zie ook nachtmaol
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
avondmaal , aomdmaol , avondmaal.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
avondmaal , aovendmaol , zelfstandig naamwoord , et 1. avondmaaltijd 2. het Avondmaal
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
avondmaal , aevendmael , zelfstandig naamwoord , aevendmaele , Heilig Avondmaal in de protestantse kerk
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
avondmaal , aovendmaol , (zelfstandig naamwoord) , avondmaal.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal