elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: avondpraten

avondpraten , aovendproten , onbepaald werkwoord , (Kop van Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied, Veenkoloniën) = ’s avonds op bezoek gaan Bie lechte maon gungen de olde lu vrouger hen aovendpraoten (Bco), Ons olden binnen van hoes, hen aovendpraoten (Rod)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
avondpraten , aovendpraoten , werkwoord , avondpraten, een avondvisite afleggen, op avondvisite gaan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal