elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: baak

baak , baak , staak waarom het paaschvuur gestookt wordt.
Bron: Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijselsch’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836, Deventer: J. de Lange.
baak , baoke , (vrouwelijk) , baoken , baak, paaschvuur.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
baak , boake , zelfstandig naamwoord, mannelijk , boakn , Paasvuur
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
baak , baken , zelfstandig naamwoord de/’t , 1. Varken (verouderd). Vgl. Middelnederlands bake = (geslacht) varken of zij spek. Vgl. Engels bacon. 2. Kwajongen. | Zukke bake(n)s, ze verrinnewére de hêle boel.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
baak , baak , zelfstandig naamwoord de , Dikke, tweetandige, houten vork, verbonden met het hijstouw, gebruikt bij het bergen van hooi (verouderd).
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
baak , baok , baoke, baoken, baken , baoken , Ook baoke (Veenkoloniën, Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied), baoken (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe, ook naast baok voorkomend), baken (Zuidoost-Drents zandgebied) = 1. baken Die lanteern is een mooi baok, aj der ʼs aovends langers kommen (Row), Aj an het stikstof zèeien bint, dan moej een baoken zetten stok met papier of een witte lap aan elk eind van het land (Gas), Wij zèeit op de baoke, niet op het speur (Zdw), As de tieden veraandert, moej de baokens verzetten (Rui) 2. scheidingspaal Baok zetten het plaatsen van een paal of steen als afscheidingsteken (Sle), Die man is al zo jong niet meer en hij is nog zo steil as een baok, ... baoken (Vtm), ...recht as een baok loopt kaarsrecht (Man), Hij is zo stief as een baok (Oos) 3. houterig persoon (Zuidwest-Drenthe, noord) Wat een baoke! (Dwi) 4. bij het blokgooien de houten klos waarop de centen liggen (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe), soms werd hiervoor ook een baksteen gebruikt. Kinderen gebruikten scherven (diggels) bij het spel
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
Baak , Baoke , zelfstandig naamwoord , de 1. mansnaam 2. schertsende aanduiding van een haan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
baak , baok , zelfstandig naamwoord , baoke , baokie , [Zbl, Bmk] steen van een steenvrucht (pruim, kers) Je motten baok uitspoege Je moet de pit uitspuwen
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
baak , [mes] , baok , groot mes
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
baak , baok , pit van pruim of perzik.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
baak , baok , zelfstandig naamwoord , pit van een steenvrucht (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
baak , baok , bäök , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , baoke/bäöke , bäökske , walnoot, kwart , steenpuistschijf; bäök (Nederweerts) walnoot, kwart
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal